Healthy and Beauty products from Australia

ค้นหาสินค้า

สินค้า

สินค้าเพื่อสุขภาพ

Pentavite Infant Drops

Pentavite Infant Drops

วิตามินรวมอาหารเสริมสำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ขวบ

รหัสสินค้า:PID-2320
ปริมาณ:30ml
ราคา: 1,250 บาท
Note:  ราคาได้รวมค่าขนส่งไว้แล้ว
Penta-vite Multi-Vitamins วิตามินรวมที่คิดค้นเพื่อมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยสำหรับเด็กน้อยวัยแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ เหมาะสำหรับเด็กที่รับประทานยาก ไม่ยอมกินนม แพ้นม แพ้อาหาร รับประทานอาหารได้น้อย ไม่อยากอาหาร ในช่วงวัยแรกของ 3 ขวบปีเป็นช่วงสำคัญที่พ่อแม่ควรให้ความใส่ใจในเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อช่วยเสริมสร้างสิ่งที่ขาด เสริมสร้างสารอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างครบถ้วนเพื่อช่วยกระตุ้นความเจริญเติบโตทางร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพจิตให้แจ่มใส สุขภาพแข็งแรง Penta-vite Multi-Vitaminds รับประทานง่ายด้วยสูตรหวานหอมของสับปะรด ภายในกล่องจะมีกระบอกฉีดยาเล็ก ๆ เพื่อทำให้การให้ยาแก่เด็กสะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น

คำแนะนำในการรับประทาน

• แรกเกิด 3 ขวบ รับประทานวันละ 0.45mL
• แนะนำให้วันแรกรับประทานเพียงแค่ 0.15mL วันถัดไปเพิ่งปริมาณยาอีก 0.15mL วันที่ 3 เพิ่มปริมาณยาอีกจนครบ
0.45ml ภายใน 3 วัน จากนั้นก็ให้วันละ 0.45ml ทุกวันพร้อมอาหารเช้า
• การแบ่งปริมาณให้ยา สามารถแบ่งได้เป็น 2-3 ครั้งต่อวัน ครั้งละปริมาณน้อยตามที่ระบุข้างต้น ขึ้นกับเด็กแต่ละคนว่า
มีความยากง่ายในการรับประทานยา
• วิธีการให้ยาสามารถฉีดกระบอกยาข้างกระพุ้งแก้มหรือใต้ลิ้นของเด็กหรือผสมในนม น้ำ หรือน้ำผลไม้ก็ได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

«12»